head
 

  คุณสมบัติ

  • เบาะที่นั่งสามารถปรับให้ออกมา
    นอกรถได้เมื่อกดสวิทช์รีโมท
     
  • หลังจากการปรับเบาะที่นั่งจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ
     
  • เบาะที่นั่งนี้ใช้ได้กับรถหลายชนิด

** กรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม

199/20 หมู่ 3 ถ.วัชรพล-รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 089-892-2857, 063-623-5415, 081-833-2097, 0-2519-7293  แฟกซ์ : 0-2153-0619
Email : healthcare@rrsk-wako.com ,
rrsk-wako@hotmail.com